Indkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling i Veteraner ved fjorden.

'Veteraner Ved Fjorden' indkalder hermed vores medlemmer (både veteraner og pårørende) til ordinær generalforsamling onsdag den 1. december fra klokken 19:00 i vores klublokale på Vostrup Højskole.

Dagsorden ifølge vedtægterne: A)

Formanden eller næstformanden byder velkommen B)

Valg af dirigent C)

Udpegning af referent og stemmetællere D)

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning E)

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab F)

Behandling af indkomne forslag (skal være indsendt senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes) G)

Fremlæggelse og debat om næste års budget og handlingsplan H)

Fastlæggelse af kontingent for det kommende år I)

Valg af formand (for 2 år) J)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (mindst én af dem skal være veteran) K)

Valg af én bestyrelsessuppleant for ét år L)

Valg af revisor M)

Eventuelt

Husk tilmelding af hensyn til forplejningen.

Tilmelding: veteraner ved fjorden facebook side.

Veteraner ved Fjorden er det nye netværk for veteraner og pårørende i Ringkøbing Skjern kommune. Vi vil i bestyrelsen bestræbe os på at lave aktiviteter for både veteraner og pårørende.

CVR-nr.: 41947934

Konto i Stadil Sparekasse

Reg.nr. 9629 - 8980418201