Veteraner ved Fjorden er det nye netværk for veteraner og pårørende i Ringkøbing Skjern kommune. Vi vil i bestyrelsen bestræbe os på at lave aktiviteter for både veteraner og pårørende.

CVR-nr.: 41947934

Konto i Stadil Sparekasse

Reg.nr. 9629 - 8980418201